1. Изследвания за нарушения правата на човека: изследване на тема домашното насилие, тема сексуално насилие и тема трафик на хора в България и защитени ли са лицата пострадали от него – видове, форми, законова рамка, прилагане на закона, практика, анализира ли се достатъчно движението на парите по тези дела, наказания, присъдени обезщетения, отказани обезщетения, събираемост на обезщетенията, законови пропуски, критики, препоръки. 
  2. Правна програма за защита правата на човека - Дейността предвижда създаването на Правна програма за защита правата на човека в сферата на насилието, основано на пола – домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора. Предвижда се воденето на: ... национални дела, водени от Фондация „Джендър алтернативи“, ... национални дела, водени от Фондация „Асоциация Анимус“, ... национални дела, водени от Фонд за превенция на престъпността „ИГА“ и ... национални дела, водени от Фондация „Български адвокати за правата на човека“. Предвижда се още воденето на международни дела пред Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/ и Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /CEDAW/ и международни интервенции пред ЕСПЧ, водени от всички организации. Целта на дейността е да доведе до подобряване на прилагането на международните стандарти за защита на правата на човека в сферата на защитата от насилие, основано на пола.
  3. Обучения за защита правата на човека - Дейността предвижда: обучение за подготовка на създаването на специализираните програми за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход в София и Пазарджик за ... участници /х ... участници от ИГА и Анимус и ... обучители от ФДА/ ... обучения на тема защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления – домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора – обучения за служителите на кризисните центрове на партньорските организации, представители на съд, полиция, прокуратура, социални служби, НПО, учители, лекари и медицински персонал. Дейността цели повишаване на осведомеността за правата на човека в сферата на насилието, основано на пола.
  4. Специализирана програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход. Дейността предвижда създаване на специализирана програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход в Пловдив, София и Пазарджик.
  5. Дискусии със студенти
  6. Превантивна работа с младежи
  7. Мониторинг и оценка

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта - Сдружение Анимус Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фонд за превенция на престъпността ИГА ФОНД – и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.