Проведе се обучение на експерти по темата полово базирани престъпления в град Пазарджик. Срещата беше организирана в рамките на проекта

Проект „В защита на правата на човека“.

Място: гр. Пазарджик, Зала „Хебър“ на хотел „Хебър“

Дата: 12.10.2022 г., от 9.30 – 17.00 часа

Организатор: Фондация „Фонд за превенция на престъпността - ИГА“

Гост лектори: Експерт на Фондация „Джендър алтернативи“ – гр. Пловдив, експерт на Фондация „Асоциация Анимус“ - гр. София, експерт на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ - гр. София и експерт на Фондация „ФОНД за превенция на престъпността - ИГА“ - гр. Пазарджик

Някои от темите, които бяха обсъдени:

Домашното носилие - Въведение - понятие, определение, международна и национална правна рамка, практика.

Фондация „ДА“ – Пловдив и Фондация „Български адвокати за правата на човека“ - гр. София

Психична травма и преживявания на жертвата. Потребности на жертвата.

Фондация „Асоциация Анимус“ - гр. София

 

Оценка на риска - риск и рискови фактори.

Фондация „Асоциация Анимус“ - гр. София

Възстановяване от травмата.

Фондация „Асоциация Анимус“ - гр. София

Мултидисциплинарна работа и взаимодействие на институциите.

Фондация „ФОНД за превенция на престъпността - ИГА“, гр. Пазарджик

 

Координация между институциите.

Фондация „ФОНД за превенция на престъпността - ИГА“, гр. Пазарджик

Предстоящи промени в Закона за защита от домашно насилие и Наказателния Кодекс.

Фондация „ДА“ – гр. Пловдив

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта - Сдружение Анимус Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фонд за превенция на престъпността ИГА ФОНД – и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.