В защита на правата на човека!

Според данните на МВР, всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие.

1.
Правно представителство
Национално представителство по дела за домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора. Международно правно представителство на лица, пострадали от насилие, основано на пола.
Прочети още
 
2.
Психологически консултации
Психологическа подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета.
Прочети още
 
3.
Програми за защита от домашно насилие
3 специализирани програми за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета.
Прочети още
 
 

Новини

Домашното насилие в България – защитени ли са лицата пострадали от него

Настоящият доклад си поставя за цел да предложи обзор и анализ на ключови
дефиниции за насилието над жени, неговите форми и видове, причините за него,
както и подходите за справянето с този проблем през призмата на
съществуващата нормативна база и практики на работа със самите пострадали и
извършители. Разгледан е накратко международният опит, в чийто контекст е
положен и анализан и българският такъв.

Прочети още: Домашното насилие в България – защитени ли са лицата пострадали от него

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта - Сдружение Анимус Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фонд за превенция на престъпността ИГА ФОНД – и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.